Promotion

Promotion พิเศษสำหรับการสั่งซื้อ ออนไลน์

1. สั่งครบ 500 กรัมขึ้นไป จัดส่งฟรี
2. สั่งซื้อ 10 กล่อง แถมฟรี 1 กล่อง ในขนาดเดียวกัน
3. สั่งซื้อขนาด 500 กรัม 5 กล่อง แถมฟรี ขนาด 100 กรัม มูลค่า 150 บาท 1 กล่อง
4. สั่งซื้อขนาด 250g 5 กล่อง แถมฟรี ขนาด 60g มูลค่า 90 บาท 1 กล่อง
5. สั่งซื้อขนาด 500 กรัม 2 กล่องขึ้นไป ได้ในราคาพิเศษกล่องละ 600 บาท