fbpx
 1. วันแม่ทั้งที ส่งมอบสุขภาพดีให้ท่านกันนะคะ 
 2. มอบสุขภาพดีให้กับพระในบ้าน
 3. สุขภาพดีทั้งครอบครัวง่ายๆ ด้วยการรับประทาน B-Garlic
 4. รายงานสถานการณ์ไขมันจากลูกค้าที่ทาน B-Garlic
 5. (lips) สิบปากว่า หรือจะเท่าตาเห็น
 6. บอกลาไขมันร้าย จากร่างกายเรา
 7. ผลตอบรับจากทางบ้าน เบาหวานตัวร้าย
 8. ออฟฟิศซินโดรมต้องอ่าน !
 9. รีวิวจากลูกค้าที่มีปัญหาความดัน
 10. น็อคเอ๊าไขมันด้วยกระเทียมดำ อีกหนึ่งเสียงจากลูกค้า B-Garlic
 11. รีวิวจากลูกค้าที่ทานกระเทียมดำ B-Garlic
 12. แค่เปิดใจ ก็จะพบกับความแตกต่างที่ดีกว่า
 13. ระดับน้ำตาลในเลือดดีขึ้น!!!
 14. กินกระเทียมดำแล้วไขมันลดจริง!!
 15. กินกระเทียมดำ ขาบวมหาย เลือดไหลเวียนดีขึ้น
 16. ลูกค้า FB ความดันลดลง
 17. ลูกค้า กินวันละ 6 เป็นเวลา 7 วัน น้ำตาลจาก 360 เหลือ 160
 18. ลูกค้ากินแล้ว นอนหลับสบาย
 19. ลูกค้า ทานแล้วความดันลดลง 270 > 200
 20. ลูกค้า ความดันลดลง 178+ > 130/78
 21. Cholesterol ลดลง 304 > 201
 22. สามีหายปวดขา
 23. เบาหวานลดลง
 24. โรคตับอ่อนอักเสบเรื้อรังดีขึ้น

มาตรฐาน GAP คืออะไร

GAP พืช ข้อกำหนด 8 ประการ มีดังนี้

น้ำ น้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิตต้องมาจากเเหล่งที่ไม่มีสภาพเเวดล้อมซึ่งก่อให้เกิดการปนเปื้อนต่อผลผลิต

พื้นที่ปลูก ไม่อยู่ในสภาพเเวดล้อมซึ่งก่อให้เกิดการปนเปื้อนวัตถุหรือสิ่งที่เป็นอันตรายต่อผลผลิต

วัตถุอันตรายทางการเกษตร จัดเก็บเป็นหมวดหมู่ในสถานที่เก็บที่มิดชิดและใช้ตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร

การจัดการคุณภาพในกระบวนการเก็บเกี่ยว มีแผนควบคุมการผลิตเพื่อให้ได้ผลผลิตคุณภาพโดยใช้หลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี

การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว เก็บเกี่ยวผลผลิตที่มีอายุเหมาะสม ผลผลิตมีคุณภาพตามความต้องการของตลาดและข้อตกลงของประเทศคู่ค้า

การพักผลิตผล การขนย้ายในเเปลงปลูกและการเก็บรักษาผลผลิต มีการจัดการด้านสุขลักษณะเพื่อป้องกันการปนเปื้อนที่มีผลต่อความปลอดภัยของผู้บริโภค

สุขลักษณะส่วนบุคคล ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ ความเข้าใจในสุขลักษณะล่วนบุคคล เพื่อสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกสุขลักษณะ

การบันทึกข้อมูลและการตามสอบ มีการบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานการใช้สารเคมี ข้อมูลผู้รับซื้อและปริมาณผลผลิต เพื่อประโยชน์ต่อการตามสอบ

กระเทียมดำ B-Galic เลือกใช้กระเทียมสดที่ได้รับมาตรฐาน GAP มีการตรวจสอบสารตกค้างและควบคุมการเพาะปลูกต่างๆ ทำให้เราสามารถผลิตสินค้าที่มีมาตรฐานที่ได้รับการรับรองระดับสากล

0 Comments

สูตรอาหาร

Salad Tofu-Mozzarella in Avocado Cup

Salad Tofu-Mozzarella in Avocado Cup

พฤศจิกายน 26, 2020
เมนูข้าวอบธัญพืชกระเทียมดำ